Γέλιο

Εκπαιδευτικός - Ερευνητής
Γιατί οι εκπαιδευτικοί
(αυτοί που κάνουν μάθημα)
είναι πολλοί...

Ενώ οι ερευνητές
(αυτοί που κάνουν έρευνα-ψάχνουν να βρουν)
πολύ λίγοι (η)


Φραπές: Υπολογιστικό εγχείρημα μοντελοποίησης

«Μετά από χρόνια σκληρής επιστημονικής έρευνας ο Ελληνο-ελβετός φυσικός Φίλιπ Σβάιτσερ (Philipp Schweizer) βρήκε έναν νέο τρόπο μέτρησης του σχετιστικού χρόνου. 
Συγκεκριμένα τα λεγόμενα φρέιπς (frapes) είναι η νέα επίσημη μονάδα μέτρησης του χρόνου συμφωνα με το παγκόσμιο σύστημα μέτρησης H&LSI (Halaroi & Light System International). Η σχέση που συνδέει τα φρέιπς με τον χρόνο σε δευτερόλεπτα είναι η ακόλουθη:

“Όπου k καρέκλα; Τι σκέφτηκα ο Gay...”(Gay-Lusaac για τον φραπέ ) όπου <milk, sugar> η σταθερά ολοκλήρωσης και t:= τάβλι και είναι το σημείο στο οποίο συνδέεται η νέα θεωρία με τον κλασσικό χρόνο καθώς οι παρτίδες τάβλι μπορούν να μετρηθούν και σε δευτερόλεπτα, την μέχρι πρότεινος μόναδα μέτρησης.»
Πηγή: Φρηκηπαίδεια
Διαβάστε το βιβλίο Philosophy of info-mess about - και για άλλους σχετικούς τύπους.

(mess about:Not be serious, not use something properly)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου