1.3.15

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων

Εισαγωγή
Το εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων είναι η πρώτη επαφή με τα ηλεκτρονικά για τους υποψήφιους σπουδαστές εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής. Σε αυτό το εργαστήριο, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές ηλεκτρονικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας εργαστηριακά όργανα όπως ψηφιακά πολύμετρα (DMMs), τροφοδοτικά, γεννήτριες συχνοτήτων, και παλμογράφους. Μόλις αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση αυτών των εργαλείων, οι σπουδαστές αρχίζουν να μαθαίνουν την λειτουργία των απλών εξαρτημάτων όπως οι αντιστάσεις, οι δίοδοι, τα τρανζίστορ, και οι τελεστικοί ενισχυτές.  Ψηφιακά κυκλώματα (πύλες) ,δισταθείς πολυδονητές, Καταχωρητές, αριθμητικές διατάξεις. Ανάλυση κυκλωμάτων ολοκληρωμένων λογικών πυλών. Ψηφιακούς συγκριτές. Ψηφιακούς πολυπλέκτες-αποπλέκτες. Ημιαγωγικές μνήμες, διατάξεις τριών καταστάσεων, Μικροελεγκτές.
Μέχρι την ολοκλήρωση της εργαστηριακής ύλης, οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να συνθέσουν, και  να χρησιμοποιούν τα βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα έχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μετρήσουν και να τεκμηριώσουν τα σχέδιά τους.

Overview
The electronics measurements lab is one of the first electrical lab courses students will take. In this lab, students become familiar with making basic electrical measurements using laboratory instruments such as digital multimeters(DMMs), power supplies, function generators, and oscilloscopes. Once they’ve developed some competence in the use of these tools, students begin learning how basic components such as resistors, diodes, transistors, and operational amplifiers function. Digital circuits (gates) and flip-flops. Registers and arithmetic circuits. Analysis of gate circuits. Digital comparators. Digital multiplexers-demultiplexers. Semiconductor memories. Three-state elements, Microprocessors.
By the end of their lab coursework, students should be able to design, assemble, and use basic electronic circuits and have the skills necessary to measure and characterize their designs.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου